ESP Zone New Stamp
4 3 0 3
Speed Glide Turn Fade
The four flight numbers
Disc Profile

Flight Chart
ESP
Discraft
PDGA
Diameter 211 mm
Max Weight 174 g
Approved: Zone 2008
Rim Thickness 12 mm
Rim depth 13 mm
Center Height 20 mm

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än 1.9 - 2.0 cm.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.


Tip a friend
Article No: DC4864
Shelf Position:

42:4

ESP Zone New Stamp

Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
4 3 0 3

The Zone mold

4.8

 ❘  Putt & Approach  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Blue Liliac  

 172g

Purple  

 172g

Purple Blue  

 172g

Lime  

 172g

Military Green  

 173g

Red Pink  

 174g

Pink Red  

 174g

Emerald  

 172g

Swirly Dirt  

 172g

Swirly PurpleGrey  

 174g

Swirly Lightlime  

 172g

Swirly Orange Red  

 174g

Swirly Pinkgrey  

 174g

Swirly Pink Purple  

 174g

Swirly Pinkpeach  

 174g

White (pink tone)  

 173g
Max Weight: 174 g. More info
Transition/Swirly = The color is a blend of colors and/or shades. Read More
Check Mark  In Stock for immediate delivery  (16 pc)

Get Stock Update:

Weights in gram  (fill in none, one or both)

Primary Color  (fill in none, one or both)

Details: 

Advanced players love the overstable, low-profiled Zone putter. Will hold the line without flipping on long approaches, and delivers predictable putts even in windy conditions.

Plastic: 

ESP  - Advanced polymer plastic. - Grippier than Z-Plastic. - Higher durability than Elite X.

Zone Mold

More Zone (15)
Putt & Approach's'
Discs:  Most Sold |  Best Ratings
Molds:  Most Sold |  Best Ratings

Discar video