Maiden Origio Burst
3 4 0 1
Speed Glide Turn Fade
The four flight numbers
Disc Profile

Flight Chart
Westside
PDGA
Diameter 212 mm
Max Weight 176 g
Approved: Maiden 2018
Rim Thickness 10 mm
Rim depth 13 mm
Center Height 18 mm

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än 1.9 - 2.0 cm.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.


Tip a friend
Article No: WS-5202
Shelf Position:

13:3

Maiden Origio Burst

10.90 €

Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
3 4 0 1

The Maiden mold

5.0

 ❘  Putt & Approach  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

No 1  

 174g

No 2  

 175g

No 3  

 175g

No 4  

 175g

No 5  

 175g

No 6  

 175g

No 7  

 175g

No 8  

 175g

No 9  

 175g

No 10  

 175g

No 11  

 175g

No 12  

 175g

No 13  

 175g

No 14  

 175g

No 15  

 175g

No 16  

 175g

No 17  

 175g

No 18  

 175g

No 19  

 175g

No 20  

 175g

No 21  

 175g

No 22  

 175g

No 23  

 175g

No 24  

 175g

No 25  

 175g

No 26  

 175g

No 28  

 175g

No 29  

 175g

No 30  

 175g

No 31  

 175g

No 32  

 175g

No 33  

 175g

No 34  

 176g

No 35  

 176g

No 36  

 176g
Color Chart  Max Weight: 176 g. More info
Check Mark  In Stock for immediate delivery  (35 pc)

Get Stock Update:

Weights in gram  (fill in none, one or both)

Primary Color  (fill in none, one or both)

Details: 

If you're looking for a neutral putter with a thin profile, the Maiden fits the bill. The Maiden is surprisingly resistant to turn with little fade.

Plastic: 

Origio  Grip. That was the intention. Make a plastic that feels great and is easy to throw. Origio is that solution. In the same way that Prime for Dynamic Discs and Retro for Latitude 64 brought this incredible plastic to their line of discs, Origio now makes your favorite Westside discs feel that much better.

Maiden Mold

More Maiden (5)
Putt & Approach's'
Discs:  Most Sold |  Best Ratings
Molds:  Most Sold |  Best Ratings

Disc mold video

Discar video