Handla i SEK, gå till discsport.se
roller

News

Restocked

Top Lists & Reviews

55 891 discs in stock right now

New feature: Click on the Pic to add!

Choose Disc (Full Screen Mode)
ESP Nuke OS Brodie Smith
ESP Nuke OS Brodie Smith
ESP Nuke OS Brodie Smith
ESP Nuke OS Brodie Smith
Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Nuke OS:
2011-06-09
Diam (cm) 2.1
Max Weight (g) 176
Rim Thickness (cm) 2.5
Rim depth (cm) 1.2
Center Height (cm) 1.6

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 7784

ESP Nuke OS Brodie Smith

Discraft  |  Distance Driver  | 
22.00€
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
13.0 4.0 0.0 4.0

The Nuke OS mold

0.0

 ❘  Distance Driver  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Numbers: Click directly on the number-pic or number boxes below.

Sold: 3, 4, 8, 12, 16, 24, 30, 35, 39, 48

Qty

Get Stock Update:gr

Stock & Delivery
65 pc In Stock for immediate delivery.

Delivery time: 1-2 days

postnordschenkerbring

More about the Product

Big D for big arms: created for expert players and windy conditions, NUKE OS (Over Stable) is a super fast driver that rewards power throwers with insane distance potential. Will finish on a hyzer even in strong winds, and offers the most dependable consistency of any high speed driver on the market.
Brand
Discraft

We were captivated by the flying disc craze of the 1970's. To interact with a spinning disc and watch it fly is truly a beautiful thing. Our frustration at the time was over the quality of the discs that were available; flight patterns were inconsist [...]

Manufacturer link    More from Discraft

Plastic
ESP  - Advanced polymer plastic. - Grippier than Z-Plastic. - Higher durability than Elite X.

ESP

Approved Date: 2011-06-09.  Diam: 2.1 cm.  Max Weight: 176 g.  
Rim Thickness: 2.5 cm.  Rim depth: 1.2 cm.  Height: 1.6 cm.  

Z Nuke OS

Distance Driver

A

17.90€

NEW

ESP Nuke OS Lightwieght - Ledge Stone 2023

Distance Driver

A

26.90€

ESP Nuke OS

Distance Driver

A

19.90€

More Distance Driver

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: DC-7365.   Shelf Position: B39:0.