EXO Soft Notion - Discar (from 160g) - Discmania | Discsport.eu - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

43 091 discs in stock right now

Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Notion:
2024-06-30
Diam (cm) 21.2
Max Weight (g) 176
Rim Thickness (cm) 1.0
Rim depth (cm) 1.3
Center Height (cm) 2.0

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 8526

EXO Soft Notion

Discmania  |  Putt & Approach  | 
12.90€
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
2.0 3.0 -1.0 0.0

The Notion mold

 ❘  Putt & Approach  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Stamp color may vary. 

Color Chart Max Weight: 176 g.

Weight & Color (sorted by weight)

Qty

Get Stock Update:gr

Stock & Delivery
23 pc In Stock for immediate delivery.

Delivery time: 3-6 days.

Postnord > USPSpostnordups

More about the Product

Discmaniacs asked us to create a putter capable of straight to understable shots, so we created the Notion. Featuring more turn than our Originals putter lineup, the Notion suits players looking to putt on a straighter line with less effort. Notion excels off the tee shaping turnovers and buttery flip-up to turn shots.

Brand
Discmania

When Discmania founder, Jussi Meresmaa, was competing across Europe back in the 1990s, he discovered that this game can be mastered with only a handful of discs. The game of Disc Golf was together simple and yet really complicated! Somewhere in 2 [...]

Manufacturer link    More from Discmania

Plastic
Exo  - Standard plastic with two different flexes on standard releases: soft and hard. Exo plastic provides a great grip, especially the soft plastic. Wears gradually.

Approved Date: 2024-06-30.  Diam: 21.2 cm.  Max Weight: 176 g.  
Rim Thickness: 1 cm.  Rim depth: 1.3 cm.  Height: 2 cm.  

NEW

EXO Hard Notion

Putt & Approach

E

12.90€

More Putt & Approach

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: DM-8525.   Article Release: 2024-07-10.  Shelf Position: B95:3.