Handla i SEK, gå till discsport.se
roller

News

Restocked

Top Lists & Reviews

55 870 discs in stock right now

Felon Supreme Orbit Sockibomb - First Run

Red

Felon Supreme Orbit Sockibomb - First Run

Orange

Felon Supreme Orbit Sockibomb - First Run

Purple

Felon Supreme Orbit Sockibomb - First Run

Yellow

Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Sockibomb Felon:
2023-01-23
Diam (cm) 21.2
Max Weight (g) 176
Rim Thickness (cm) 2.0
Rim depth (cm) 1.1
Center Height (cm) 1.6

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 7770

Felon Supreme Orbit Sockibomb - First Run

Dynamic Discs  |  Fairway Driver  | 
27.90€
  Last ones! Restock not possible for this article.
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
9.0 4.4 0.5 4.0

The Sockibomb Felon mold

0.0

 ❘  Fairway Driver  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Fire Orange  175g
Yellow  173g  174g  175g  176g
Purple  175g  176g
Orange  173g  174g  175g
OrangeBrown  176g
Red  171g  173g  174g  176g
Pink Purple  173g

Color Chart.  Max Weight: 176 g. 

Weight & Color (sorted by weight)

Qty

Get Stock Update:gr

Stock & Delivery
47 pc In Stock for immediate delivery.

Delivery time: 1-2 days

postnordschenkerbring

More about the Product

The Sockibomb Felon's unique overstable flight characteristics make it an ideal choice for forehand throws. Its ability to handle power and deliver tight, accurate lines makes it perfect for players looking for a dependable forehand disc. Whether you're a pro or just starting out, the Sockibomb Felon is a perfect choice for disc golfers looking for a high-performance disc that can handle power and deliver results. Get your hands on the new Prototype Sockibomb Felon today and experience the ultimate in disc golf performance.
Brand

Dynamic Discs got started in the disc golf business in March of 2005 and has emerged from a large field of disc golf companies making and selling branded discs and apparel. With a ton of help from talented graphics designers who have produced some ey [...]

Manufacturer link    More from Dynamic Discs

Plastic
Supreme Orbit  Supreme Plastic is the highest-quality plastic on the market today. Combining a soft feel, rigid rim, and perfect flex, this new plastic gives players the superior grip, durability, and comfort they deserve in all playing conditions. Orbit: spectacular two-color process, opens up a whole new world of color combinations...

Approved Date: 2023-01-23.  Diam: 21.2 cm.  Max Weight: 176 g.  
Rim Thickness: 2 cm.  Rim depth: 1.1 cm.  Height: 1.6 cm.  

More Fairway Driver

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: DD-7770.   Shelf Position: B90:2.