Handla i SEK, gå till discsport.se
roller

News

Restocked

51 825 discs in stock right now

Speed Glide Turn Fade

The four flight numbers

Flight Chart

PDGA
Approved Date Salt:
2022-07-11
Diam (cm) 21.0
Max Weight (g) 174
Rim Thickness (cm) 2.3
Rim depth (cm) 1.1
Center Height (cm) 1.7

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

ArtNo: 7342

Steady Salt Prototype

Clash Discs  |  Distance Driver  | 
19.90€
  OOS. Limited edition! Restock not possible.
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
12.0 5.0 -1.0 3.0

The Salt mold

0.0

 ❘  Distance Driver  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Get Stock Update:gr

More about the Product

The Salt is a distance driver for advanced players. We designed the disc to be one of the furthers flying discs without sacrificing control. It has a slight high speed turn that makes it the perfect disc for those maximum distance drives off the tee. A true workhorse.
Brand
Clash Discs

A successful disc golf throw requires a relationship of trust and emotion between the thrower and the disc. Our goal is to make discs that are easy to learn, easy to understand, fit well in the hand and have a good feel. We are a 100% Finnish disc [...]

Manufacturer link    More from Clash Discs

Plastic
STEADY  is a durable and flexible premium plastic thatguarantees a nice easy grip in all circumstances.

Approved Date: 2022-07-11.  Diam: 21 cm.  Max Weight: 174 g.  
Rim Thickness: 2.3 cm.  Rim depth: 1.1 cm.  Height: 1.7 cm.  

More Distance Driver

Ask about this article!

Get Stock Update:gr

Article No: -7342.   Shelf Position: B49:4.