Om discgolf | Discsport.eu - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

43 090 discs in stock right now

Om discgolf

Hjälp välja disc    Om discgolf    Så kastar du!        MER OM DISCARS..   Flygegenskaper    Färg & Vikt    Olika plaster
Sorry! These info pages are not yet translated. If you think it's worth the effort, maybe you can get some passages readable with the help of google translate..
We have a short english version here.
Uppsalaspelare puttar på hål 18, Lillsjön Discgolfbana, Kungsängen

Ett hål i discgolf består av en metallställning med en korg och kedjor som fångar upp discen. Putt på hål 18, Lillsjön discgolfbana, Kungsängen.

1. Vad är discgolf?

En bana består vanlgitvis av 9,12 eller 18 hål från 65m till 300m i skogs- eller parkmiljö.

Discgolf är en sport som utövas professionellt men också en rolig och fascinerande fritidsaktivitet. Den kombinerar mentala och fysiska utmaningar och erbjuder samtidigt socialt umgänge under trevliga former.

Discgolf är en snabbt växande sport i världen och det är inte utan anledning. Den är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska. Den är lättillgänglig: utrustningen är inte så kostsam som in många andra sporter och det flesta banor i landet är gratis att spela på. Man kan spela tillsammans med andra eller mot sig själv. Framförallt är det en utmanande och rolig (och ibland frustrerande..) sport!
Disc Golf 101: What is Disc Golf? (youtube)

Spelet har samma grundidé som vanlig golf eller minigolf. Man ska ta sig från en bestämd punkt (utkastet) till ett mål (golfkorg) på så få kast som möjligt. Det gäller att ta sig förbi hinder såsom träd, dammar och buskar, ofta i kuperad terräng och med varierande vindförhållanden. För att klara det krävs kastskicklighet och god kännedom om discens flygegenskaper. Hålet, det vill säga golfkorgen, består av en metallställning med en rund korg och kedjor som hänger ovanför korgen. Kedjorna bromsar upp discen och låter den sedan falla ner i korgen.

En bana består vanligtvis 9,12 eller 18 hål. Hålens längd varierar från 65m till 300m. Hållängder som är långt ifrån minigolf alltså men också något kortare än slaggolf. Från två till fem kast brukar vara idealresultat på hålen, beroende på längd och svårighet. Idealresultatet för ett hål kallas "par".

Varför heter det inte Frisbeegolf?

Redskapet man kastar har en utpräglad disc-karaktär: de är tunga, kompakta och en har låg profil. En golfdisc är ett precisionsredskap och inte tänkt att kasta till varandra eller fångas som en vanlig frisbee. Det är helt enkelt en disc!

Disc Golf Courses World Map

2. Discgolf i Sverige och Världen

Det finns närmare 150 discgolfbanor i Sverige. Det är stor variation mellan banorna när det gäller svårighetsgrad, banans utseende och skötsel men den geografiska spridningen sträcker sig imponerande nog ända ifrån Arjeplog i norr till Malmö i söder.

De allra flesta banor är gratis att spela på men ett fåtal betalbanor finns också. Kärsöns frisbeegolfbana som invigdes 1978 är Europas äldsta bana och ligger naturskönt belägen på kunglig mark nära Drottningholms slott. Den första betalbanan i Sverige, Järva Disc Golf Park vid järvafälten strax norr om Stockholm öppnade för spel 1995. Idag är det en discgolfanläggning i världsklass. I norra Sverige finns Discgolfterminalen i Skellefteå och i söder Ale Discgolfcenter strax norr om Göteborg.

Hitta din bana på discgolfbanor.se

Mer än 7000 discgolfbanor finns registrerade hos PDGA (Proffessional Disc Golf Association). Av dessa ligger drygt 5000 i USA, därefter kommer Europa med drygt 1000 banor, varav 700 i Norden. Den första discgolf-banan anlades i mitten av 1970-talet.

1976 bildades Professional Disc Golf Association (PDGA). Denna organisation har sedan dess varit den världsledande organisationen för discgolf. PDGA har bland annat tagit fram och utvecklat reglerna för discgolf och arrangerat VM sedan 1982. Idag spelar PDGA Player Ratings en viktig roll, ett system där varje spelares tävlingsrunda får en rating, utifrån banans svårighetsgrad och andra spelares resultat.

3. Lite om redskapet - discen

Det finns olika typer av discar: De som flyger långt, kort, medeldistans, höger och vänster, utpräglade putters m.m. Många faktorer avgör hur en disc flyger, tex. discegenskaper som form, vikt och hur sliten discen är. Också yttre faktorer som hur det blåser har stor betydelse.


I discgolf använder man olika typer av discar för olika typer av kast precis som att man i bollgolf använder olika klubbor för olika typer av slag. Golfdiscar delas in i tre disc-typer: drivers för utkast, midrange för halvlånga hål, Putt & approach för inspel och putt. Då drivers brukar delas in i två klasser, distance driver (maximal längd) och fairway driver (kontrollerad längd) är det egentligen fyra typer.

Distance Driver
Maximal längd. Drivers är spetsiga, bredrimmade och har en låg profil utformad för att skära luften med så litet luftmotstånd som möjligt och därmed kunna flyga långt. Används för utkast på golfbanan när man vill nå maximal längd. Anpassade för längder från ca 100m.

Fairway Driver
Används för långa utkast där det är extra viktigt eller svårt att hålla sig på fairway. Bra kontroll i förhållande till den extra längd man får. Anpassade för längder ca 75-125m.

Midrange
Mångsidig & Effektiv. För havlånga utkast eller inspel. Varken trubbig eller spetsig utan något därimellan! Mångsidiga. Går oftast även att putta med. Anpassade för längder ca 50-100m.

Putt & Approach
Kontroll & Precision. För inspel och putt. Även för utkast på korta hål. Trubbiga och sköna att hålla i handen. Det finns ofta i en utpräglad puttvariant med extra mjuk plast. Lätt att kontrollera. Inspel anpassade för längder ca 25-75m.

Läs mer om discen och vad som påverkar dess flykt under Hjälp välja disc

Flygparametrar

Det finns fyra olika parametrar för att beskriva en discs flygegenskaper, eller dess "personlighet" om man så vill: Speed, Glide, Turn och Fade.

SPEED beskriver hur snabbt discen skär luften.
GLIDE beskriver hur mycket svävförmåga eller glid en disc har.
TURN beskriver hur stor eller liten benägenhet discen har att vika av åt höger eller vänster i hög fart (alltså i början av flygbanan).
FADE beskriver hur stor benägenhet en disc har för att falla av (vänster för högerhänt kastare) i slutet av flygbanan när farten minskar.
Spelare fr�n Ume� i ett knivigt l�ge

En spelare från Umeå som pga av ett knivigt läge tvingas kasta inspelet med en forehand på ett hål på åkersbergabanan i Stockholm. Att stega ut på detta sätt går bra om man som denne spelare inte tar steget närmare korg och har en fot kvar bakom läget.

4. Mer om spelet

Utkast görs från en bestämd plats som avgränsas av en utkastplanka. Ansatsens underlag är vanligtvis konstgräs, betong eller grus. När man skall göra sitt andra kast markerar man sitt läge med en markör (vanligtvis en minidisc) i framkanten av utkastdiscens placering sett i riktning mot hålet. Det är alltid den som är längst ifrån korgen som börjar kasta. De andra spelarna skall då helst befinna sig bakom den som skall kasta. Vid nästa hål utgår kastordningen från föregående håls resultat och den som har lägst resultat börjar kasta.

Kom igång - Spelregler

1. Kastordningen på första hålet lottas.
2. Första kastet (utkastet) på varje hål kastas från utkastplatsen (det är tillåtet att stiga över utkastmarkeringen efter det att discen har släppts).
3. Vid nästa kast placeras främre foten där discen stannade.
4. Den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen kastar alltid först.
5. Vid kast närmare korgen än 10 meter är det inte tillåtet att stiga över efter det att discen har släppts.
6. Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder på nästa hål.
7. Hur många discar som helst får användas under en runda.

Spontangolf

Gör upp en bana i park/lekplats/skogsmiljö med markerade utkast, markerade med spray eller naturliga utkast som ”vid trädet”, ”bakom skylten” osv. Är utrymmmet begränsat kasta med frisbees, eller minidiscar, istället för golfdiscar eftersom de inte går lika långt. Använd bestämda mål som att träffa en lyktstolpe eller en trädstam. Även alternativa måltavlor är kul, tex. att kasta in i ett fotbollsmål eller under en skylt eller landa i en sandlåda. En bana kan förslagsvis bestå av 3, 6 eller 9 hål. För att variera hålen kan man använda sig av dog-leg, vilket innebär tex. att man måste runda ett visst träd innan man kastar mot målet. Använd räknekort för att notera hur många kast varje deltagare får på resepektive hål. Spela i grupper om ungefär 3-5 personer.

Scorekort (ladda ner pdf)   Scorekort 5-pack (utskrivna)