Om plast | Discsport.eu - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

43 075 discs in stock right now

Om plast

Hjälp välja disc    Om discgolf    Så kastar du!        MER OM DISCARS..   Flygegenskaper    Färg & Vikt    Olika plaster
Sorry! These info pages are not yet translated. If you think it's worth the effort, maybe you can get some passages readable with the help of google translate..
We have a short english version here.

1. Plastserier

Disctillverkare har olika plastserier, tillverkade för olika behov och ändamål. De kan delas in i tre klasser:

Basic-plasten
På åttiotalet när golfdiscen förvandlades från frisbee till disc tack vare en mer kompakt triangulär lågprofil, var det i den plast vi idag kallar "Basic" (även om kvalitén förbättrats). Plasten kan beskrivas som grynig, sträv och glansfri. Den ger ett mycket bra grepp. Används ofta för putters. Det skulle dröja en bra bit in på 90-talet innan nya plaster introducerades på marknaden. Flera tillverkare har flex-varianter (mjuka).

Candy-plasten
Candy-plasten introducerades av Innova och var lite av en revolution när den kom. Plasten har en hård/glatt yta och mycket hög hållbarhet. Plasten är till utseendet ofta klar och genomskinlig. Populär speciellt för drivers. Passar extra bra på banor där slitaget på discar är högt. Upplevdes när den kom som att vara lite hal men numer har plasten förbättrats avsevärt på det området.

Premium-plasten
Beskrevs när den först lanserades som det bästa av två världar: både skönt grepp och hög hållbarhet. Plasten är hård men också flexibel. Många tillverkare har en mjuk variant i denna plastkvalité som tex passar bra för vinterspel.

Märke Basic Candy Premium Premium Flex
Innova DX Champion Star GStar
Latitude 64 Zero Opto Gold Frost
Kastaplast K3 K1 K1 Soft
Dynamic Discs Classic Lucid Fuzion Fluid
Westside BT VIP Tournament Elasto
Discmaina D-Line C-Line S-Line G-Line
Discraft Pro D Elite Z ESP Z FLX
Prodigy 300 400 750 400g
Millenium M-line Quantum Sirius
Tabellen de tre vanligaste plast-kvaliteerna från de ledande disctillverkarna.
Fullständig lista över plaster

2. Stryktålighet och Greppvänlighet

Två viktiga egenskaper för plast att beakta är stryktålighet och greppvänlighet

Stryktåligheten förhindrar att discens rim får hack och rispor efter trädträffar, asfaltglidningar och annat som sliter på discen och förändrar dess flygegenskaper. (Tänk dock på att inte bara plast utan även discens form inverkar på hur benägen en disc är att behålla flygegenskaper efter slitage. Så har tex putt&approach- och midrange-discar generellt bättre stryktålighet i detta avseende än drivers.) Candy-plast håller bättre än basic-plast. För en del är detta med förslitning postitiv, man tycker att en inkörd disc är bättre för vissa modeller, tex en disc som från början var för överstabil men inspelad går spikrakt.

Greppvänligheten ger en bättre känsla mellan disc och hand och ett bättre släpp i kastögonblicket. För utkast kan ett bättre släpp bidra till att generera mer spinn och mer fart vilket resulterar i längre kast. För inspel och putt säger det säg själv att känlsan är viktig. Generellt har basic-plast (DX, Zero-Line, K3) bättre greppvänlighet än candy-plast (Champion, Opto, K1). Candy-plasten kan upplevas ha ett lite glättigare och halt grepp, speciellt vid regn eller när det är kallt.

En vanligt förekommande uppsättning discar i golfbagen består av drivers i företrädesvis candy- och/eller premium-plast och putt&approach i basic-plast. Risken för slitage är större vid utkast än vid inspel och putt, dels pga av att discen har större hastighet och dels för att formen på drivers generellt är mindre stryktålig. Därför kan candy-/premium-plast vara lämpligt. Putt&Approach-discar har generellt en relativt hög stryktålighet oavsett plast och vid inspel och putt är greppet och förmågan att fastna i kedjorna viktigt. Därför kan basic-plast vara lämpligt.

Avslutningsvis skall påpekas att också friktionen hos plasten skiljer sig och inverkar på discens flykt. Basic-plast har mer friktion än candy-/premium-plast. Friktion minskar discens speed men kan också ge ökat glid. Candy-/premium-plast tenderar pga mindre friktion att uppträda något mer överstabilt. Likaså har dessa plaster en marginellt sämre segel/glid-förmåga. Man brukar tala om "drop" hos candy-plast, dvs. discen faller till marken fort i slutet av flygbanan när farten minskar. Detta gäller dock inte alla candy-discar.

Uppifrån och ner: DX-, Pro-, Champion-plast. Lägg märke till skillnaden i glans mellan de olika plasterna. DX-plasten har en sträv yta, pro-plasten en mer polerad och "plastig" yta medan candy-plastens yta är helt glatt.

Basic-plasten är mindre stryktålig än både candy- och premium-plast. Hack och rispor efter trädträffar, asfaltglidningar etc. förändrar efterhand flygegenskaperna. Å andra sidan ger den gryniga och lite sträva Basic-plasten ett bra grepp.

3. Alla Plaster

200  [PY]     2K Line Opto-G  [L64]     300  [PY]     300 Glow  [PY]     350  [PY]     350G  [PY]     400  [PY]     400 AIR  [PY]     400 Glow  [PY]     400 TIE DYE  [PY]     400G  [PY]     400G Glow  [PY]     450  [PY]     500  [PY]     750  [PY]     750 Glow  [PY]     Active Line  [DM]     Active Premium Glow  [DM]     Active Premium Glow (dublett)  [DM]     Active Premium Line  [DM]     AIR Spectrum  [PY]     Alpha  [LD]     Alpha  [LS]     Alpha Glow  [LD]     Alpha-Solid (α-Solid)  [LD]     APEX-80  [Ev]     Armor  [VG]     Atomic  []     Aura  [TSA]     Base  [HB]     BaseGrip  [PY]     BaseGrip Glow  [PY]     Baseline  [DW]     Basic  [PD]     Beta-Solid (β-Solid)  [LD]     BioFuzion  [DD]     BioGold  [L64]     Blizzard C-Line  [DM]     Blizzard Champion  [IN]     Bravo  [LS]     BT  [WS]     Buddy  [MD]     C-Blend  [ID]     C-Class  []     C-Line  [DM]     Champion  [IN]     Champion Glow  [IN]     Champion I DYE  [IN]     Chroma  [DM]     Chrome  [AD]     Classic  [DD]     Classic Supreme  [DD]     Classic Supreme Orbit  [DD]     Color Ghost Recon  [HB]     Copper  [AD]     Crystal  [AD]     Crystal Glow  [AD]     CryZtal  [DC]     CT  [DC]     D-Blend  [ID]     D-Line  [DGA]     D-Line  [DM]     Delta 1  [LS]     Delta 2  [LS]     Delta T  [MN]     DGA ProLine  [DGA]     Diamond  [GW]     DuraFlex  [PY]     DuraFlex Glow  [PY]     DX  [IN]     DX Glow  [IN]     E-Class  []     Eclipse  [MP]     Eco  [L64]     Eco1  [WS]     EGR  [SP]     Elasto  [WS]     Elasto Moonshine  [WS]     Electron  [MP]     Eminent Stiff  [MD]     Eraser  [GW]     ESP  [DC]     ESP FLX  [DC]     ESP SuperCOLOR  [DC]     ET  [MN]     ET  [Te]     Ethereal  [TSA]     Ethos  [TSA]     Excel  [LD]     Exo  [DM]     Exo Lumen  [DM]     Eze  [L64]     FireGrade  [SP]     Fission  [MP]     Flex  [MD]     Fluid  [DD]     Fluid Moonshine  [DD]     FLX  [DC]     Forge  [DM]     FP  [DD]     Frontline  [HB]     Frontline-X  [HB]     Frost  [L64]     Frost Moonshine  [L64]     Fuzion  [DD]     Fuzion DyeMax  [DD]     Fuzion DyeMax Marvel  [DD]     Fuzion Orbit  [DD]     Fuzion X Blend  [DD]     Fuzion-Ice  [DD]     G-Blend  [ID]     G-Line  [DM]     G-Series  [GW]     Gamma-Solid (γ-Solid)  [LD]     Geo  [DM]     Glow  [LS]     Glow C-Line  [DM]     Gold  [L64]     Gold DecoDye  [L64]     Gold DyeMax  [L64]     Gold DyeMax Marvel  [L64]     Gold Orbit  [L64]     Gold X  [L64]     Gold-Ice  [L64]     GoldHEX  [L64]     Grand  [L64]     Grand Orbit  [L64]     Gravity  [LD]     Grip  [L64]     Grip Plastic  [ri]     Ground  [VG]     GStar  [IN]     Gummy EGR  [SP]     Halo S-Blend  [ID]     Halo Star  [IN]     HARD  [CD]     Hardy  [CD]     HP  [DD]     Hybrid 64  [L64]     Hybrid DD  [DD]     Hybrid WS  [WS]     Hyper Diamond  [GW]     I-Blend  [ID]     Icon  [LD]     Jawbreaker  [DC]     JB Z FLX Blend.  [DC]     K1 Glow X-Out  [KP]     K1 Glow-Line  [KP]     K1 Hard  [KP]     K1 Soft  [KP]     K1 Soft X-Out  [KP]     k1 X-Out  [KP]     K1-Line  [KP]     K3 X-Out  [KP]     K3-Line  [KP]     Ledig  [DM]     Ledig  []     Ledig  [IN]     ledig  [KP]     Li Standard Plastic  [LN]     Lima  [LS]     Lucid  [DD]     Lucid AIR  [DD]     Lucid Ice  [DD]     Lucid Moonshine  [DD]     Lucid-X  [DD]     Lunar  [MN]     Lux  [DM]     M-Line  [MN]     Maxline  [LN]     Meta  [DM]     Metal Flake  [IN]     Metal Flake C-Blend  [ID]     Midnight Flyer  [DGA]     N-Blend  [ID]     Nebula Aura  [TSA]     Nebula Ethereal  [TSA]     Neo  [DM]     Neo Lumen  [DM]     Nerve  [TSA]     Neutron  [MP]     Nexus  [IN]     Noble  [LD]     Noble Glow  [LD]     Nylon Rubber Alloy  [GW]     OG  [E7]     OG Premium  [E7]     Omega  [LD]     Opto  [L64]     Opto AIR  [L64]     Opto Moonshine  [L64]     Opto-Ice  [L64]     Opto-X  [L64]     OptoHEX  [L64]     Organic  [GW]     Origio  [WS]     Origo  [WS]     P-Line  [DM]     Photon Glo  [DC]     Photon UV  [DC]     Pinnacle  [LD]     PL  [DGA]     Plasma  [MP]     Platinum  [GW]     Power  [CH]     Premier  [QT]     Premium  [PD]     Prime  [DD]     Prism  [AX]     Pro  [IN]     Pro D  [DC]     ProFlex  [PY]     Prominent  [MD]     Prominent Line  [MD]     Prostyle  [LN]     Prot?g?  [LD]     Proton  [MP]     Pure White  [GW]     Putter Line  [DC]     Quantum  [MN]     Quantum Lunar Glow  [MN]     Quantum Zero-G  [MN]     R-Pro  [IN]     R2 Neutron  [MP]     RDGA Line  [DGA]     Recon  [HB]     Recycled  [L64]     Recycled (Launch)  []     Recycled Premium  [SD]     Retro  [L64]     Revive  [WS]     Rubber Blend  [DC]     S-Blend  [ID]     S-line  [DM]     S-Line Echo  [DM]     S-Series  [GW]     Safefly  [LD]     Sense  [L64]     Sense Orbit  [L64]     SETI  [Te]     SG-Line  [DM]     Shockline?  [DW]     Signature Line  [DGA]     Sirius  [MN]     Snow  [L64]     Soft Pro  [IN]     Soft Swirl  [DC]     Softy  [CD]     SP-Line  [DGA]     Special blend  [AB]     Special Blend  [DC]     Special Blend  [GW]     Standard  [QT]     Star  [IN]     Star Mix  [IN]     STEADY  [CD]     Storm  [VG]     Streamline Electron  [SL]     Streamline Neutron  [SL]     Streamline Proton  [SL]     Superglow  [GW]     Supreme  [CH]     Supreme  [DD]     Supreme Orbit  [DD]     Ti FLX  [DC]     Titanium  [DC]     Total Eclipse  [AX]     Tournament  [WS]     Tournament DecoDye  [WS]     Tournament DyeMax  [WS]     Tournament DyeMax Marvel  [WS]     Tournament Orbit  [WS]     Tournament X Blend  [WS]     Transcendent Line  [MD]     Ultrium  [PD]     V1  [LS]     V2  [LS]     Vapor  [DM]     VIP  [WS]     VIP AIR  [WS]     VIP Ice  [WS]     VIP Moonshine  [WS]     VIP-X  [WS]     X  [DC]     X-Line  [DM]     X-Link  [VM]     XT  [IN]     XT Overmold  [IN]     Z  [DC]     Z FLX  [DC]     Z FLY DYE  [DC]     Z Glo  [DC]     Z Lite  [DC]     Zero  [L64]     Zero Gravity  [L64]     Zero Hybrid  [L64]     Zero Hybrid Moonshine  [L64]     Zero Orbit  [L64]