Discs - Guides and Info Pages

Hjälp välja disc    Om discgolf    Så kastar du!        MER OM DISCARS..   Flygegenskaper    Färg & Vikt    Olika plaster
Sorry! These info pages are not yet translated. If you think it's worth the effort, maybe you can get some passages readable with the help of google translate..
We have a short english version here.

1. Plastserier

Disctillverkare har olika plastserier, tillverkade för olika behov och ändamål. De kan delas in i tre klasser:

Basic-plasten
På åttiotalet när golfdiscen förvandlades från frisbee till disc tack vare en mer kompakt triangulär lågprofil, var det i den plast vi idag kallar "Basic" (även om kvalitén förbättrats). Plasten kan beskrivas som grynig, sträv och glansfri. Den ger ett mycket bra grepp. Används ofta för putters. Det skulle dröja en bra bit in på 90-talet innan nya plaster introducerades på marknaden. Flera tillverkare har flex-varianter (mjuka).

Candy-plasten
Candy-plasten introducerades av Innova och var lite av en revolution när den kom. Plasten har en hård/glatt yta och mycket hög hållbarhet. Plasten är till utseendet ofta klar och genomskinlig. Populär speciellt för drivers. Passar extra bra på banor där slitaget på discar är högt. Upplevdes när den kom som att vara lite hal men numer har plasten förbättrats avsevärt på det området.

Premium-plasten
Beskrevs när den först lanserades som det bästa av två världar: både skönt grepp och hög hållbarhet. Plasten är hård men också flexibel. Många tillverkare har en mjuk variant i denna plastkvalité som tex passar bra för vinterspel.

Märke Basic Candy Premium
Innova DX Champion Star
Latitude 64 Zero-line Opto-line Gold-line
Kastaplast K3-Line K1-Line
Dynamic Discs Classic Lucid Fuzion
Westside BT VIP Tournament
Discmaina D-Line C-Line S-Line
Discraft Pro D Elite Z ESP
Prodigy 300 400 750
Millenium M-line Quantum-line Sirius-Line
Gateway "S"-series   "E"-series
Tabellen de tre vanligaste plast-kvaliteerna från de ledande disctillverkarna.
Fullständig lista över plaster

2. Stryktålighet och Greppvänlighet

Två viktiga egenskaper för plast att beakta är stryktålighet, greppvänlighet

Stryktåligheten förhindrar att discens rim får hack och rispor efter trädträffar, asfaltglidningar och annat som sliter på discen och förändrar dess flygegenskaper. (Tänk dock på att inte bara plast utan även discens form inverkar på hur benägen en disc är att behålla flygegenskaper efter slitage. Så har tex putt&approach- och midrange-discar generellt bättre stryktålighet i detta avseende än drivers.) Candy-plast håller bättre än basic-plast. För en del är detta med förslitning postitiv, man tycker att en inkörd disc är bättre för vissa modeller, tex Dx Roc.

Greppvänligheten ger en bättre känsla mellan disc och hand och ett bättre släpp i kastögonblicket. För utkast kan ett bättre släpp bidra till att generera mer spinn och mer fart vilket resulterar i längre drivar. För inspel och putt säger det säg själv att känlsan är viktig. Generellt har basic-plast (DX, Zero-Line, K3) bättre greppvänlighet än candy-plast (Champion, Opto, K1). Candy-plasten kan upplevas ha ett lite glättigare och halt grepp, speciellt vid regn eller när det är kallt.

En vanligt förekommande uppsättning discar i golfbagen består av drivers i företrädesvis candy- och/eller premium-plast och putt&approach i basic-plast. Risken för slitage är större vid utkast än vid inspel och putt, dels pga av att discen har större hastighet och dels för att formen på drivers generellt är mindre stryktålig. Därför kan candy-/premium-plast vara lämpligt. Putt&Approach-discar har generellt en relativt hög stryktålighet oavsett plast och vid inspel och putt är greppet och förmågan att fastna i kedjorna viktigt. Därför kan basic-plast vara lämpligt.

Avslutningsvis skall påpekas att också friktionen hos plasten skiljer sig och inverkar på discens flykt. Basic-plast har mer friktion än candy-/premium-plast. Friktion minskar discens speed men kan också ge ökat glid. Candy-/premium-plast tenderar pga mindre friktion att uppträda något mer överstabilt. Likaså har dessa plaster en marginellt sämre segel/glid-förmåga. Man brukar tala om "drop" hos candy-plast, dvs. discen faller till marken fort i slutet av flygbanan när farten minskar. Detta gäller dock inte alla candy-discar.

Uppifrån och ner: DX-, Pro-, Champion-plast. Lägg märke till skillnaden i glans mellan de olika plasterna. DX-plasten har en sträv yta, pro-plasten en mer polerad och "plastig" yta medan candy-plastens yta är helt glatt.

Basic-plasten är mindre stryktålig än både candy- och premium-plast. Hack och rispor efter trädträffar, asfaltglidningar etc. förändrar efterhand flygegenskaperna. Å andra sidan ger den gryniga och lite sträva Basic-plasten ett bra grepp.

3. Alla Plaster

200  [PDY]     2K Line Opto-G  [L64]     300  [PDY]     300 Glow  [PDY]     350G  [PDY]     400  [PDY]     400 AIR  [PDY]     400 Glow  [PDY]     400 TIE DYE  [PDY]     400G  [PDY]     400G Glow  [PDY]     450  [PDY]     750  [PDY]     750 Glow  [PDY]     Active Line  [DM]     Active Premium Line  [DM]     Armor  [VG]     Atomic  []     Base  [HB]     Baseline  [DW]     Basic  [PD]     BioFuzion  [DD]     Blizzard C-Line  [DM]     Blizzard Champion  [IN]     BT  [WS]     C-Line  [DM]     Champion  [IN]     Champion Glow  [IN]     Champion I DYE  [IN]     Classic  [DD]     D-Line  [DM]     D-Line  [DGA]     Delta T  [MN]     DGA ProLine  [DGA]     Diamond  [GW]     DX  [IN]     DX Glow  [IN]     Eclipse  [MVP]     Eco1  [WS]     EGR  [SP]     Elasto  [WS]     Elasto Moonshine  [WS]     Electron  [MVP]     ESP  [DC]     ESP SuperCOLOR  [DC]     ET  [MN]     Excel  [LD]     Exo  [DM]     Eze  [L64]     FireGrade  [SP]     Fission  [MVP]     Fluid  [DD]     Fluid Moonshine  [DD]     FLX  [DC]     Forge  [DM]     FP  [DD]     Frontline  [HB]     Frontline-X  [HB]     Frost  [L64]     Frost Moonshine  [L64]     Fuzion  [DD]     Fuzion DyeMax  [DD]     Fuzion DyeMax Marvel  [DD]     Fuzion X Blend  [DD]     G-Line  [DM]     G-Series  [GW]     Glow C-Line  [DM]     Gold  [L64]     Gold DecoDye  [L64]     Gold DyeMax  [L64]     Gold DyeMax Marvel  [L64]     Gold X Blend  [L64]     GoldHEX  [L64]     Gravity  [LD]     Grip  [L64]     Grip Plastic  [ri]     Ground  [VG]     GStar  [IN]     Gummy EGR  [SP]     HP  [DD]     Icon  [LD]     Jawbreaker  [DC]     K1 Glow-Line  [KP]     K1-Line  [KP]     K2-Line  [KP]     K3-Line  [KP]     Li Standard Plastic  [LN]     Lucid  [DD]     Lucid AIR  [DD]     Lucid Moonshine Glow  [DD]     Lucid-X  [DD]     Lunar  [MN]     Lux  [DM]     M-Line  [MN]     Maxline  [LN]     Midnight Flyer  [DGA]     Neo  [DM]     Neutron  [MVP]     Nexus  [IN]     Opto  [L64]     Opto AIR  [L64]     Opto Moonshine  [L64]     Opto-X  [L64]     OptoHEX  [L64]     Origio  [WS]     Origo  [WS]     P-Line  [DM]     Photon Glo  [DC]     Photon UV  [DC]     Pinnacle  [LD]     Plasma  [MVP]     Power  [CH]     Premier  [QT]     Premium  [PD]     Prime  [DD]     Pro  [IN]     Pro D  [DC]     Pro-Line  [GW]     Prostyle  [LN]     Protégé  [LD]     Proton  [MVP]     Quantum  [MN]     Quantum Zero-G  [MN]     R-Pro  [IN]     RDGA Line  [DGA]     Recon  [HB]     Recycled  [L64]     Recycled Premium  [SD]     Retro  [L64]     S-line  [DM]     S-series  [GW]     SG-Line  [DM]     Shockline™  [DW]     Signature Line  [DGA]     Sirius  [MN]     Snow  [L64]     SP-Line  [DGA]     Special blend  [AB]     Standard  [QT]     Star  [IN]     Star Mix  [IN]     Storm  [VG]     Streamline Electron  [SL]     Streamline Neutron  [SL]     Streamline Proton  [SL]     Supreme  [CH]     Titanium  [DC]     Tournament  [WS]     Tournament DecoDye  [WS]     Tournament DyeMax  [WS]     Tournament DyeMax Marvel  [WS]     Tournament X Blend  [WS]     Ultrium  [PD]     VIP  [WS]     VIP AIR  [WS]     VIP Moonshine  [WS]     VIP-X  [WS]     X  [DC]     X-Line  [DM]     X-Link  [VM]     XT  [IN]     XT Overmold  [IN]     Z  [DC]     Z FLX  [DC]     Z FLY DYE  [DC]     Z Glo  [DC]     Z Lite  [DC]     Zero  [L64]