roller

News

Restocked

Top Lists & Reviews

55 005 discs in stock right now

Culprit Lucid-X Chris Clemons
Speed Glide Turn Fade
The four flight numbers

Flight Chart
Dynamic Discs
PDGA
Diameter 213 mm
Max Weight 176 g
Mold approved PDGA: 2022-04
Release Discsport: 2022-07
Rim Thickness 12 mm
Rim depth 13 mm
Center Height 16 mm

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än 1.9 - 2.0 cm.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.


Tip a friend
Article No: 1943
Shelf Position:

L17:3

23.90€
Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
4.0 2.0 0.0 3.5

The Culprit mold

0.0

 ❘  Putt & Approach  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.
Diamond Blue  173g  174g
Yellow Neon  173g  174g
Orange  174g  175g
Pink Neon  173g  174g  175g
Color Chart.  Max Weight: 176 g. More info
Check Mark 77 pc In Stock for immediate delivery

Details: 

The Culprit is a great upshot and approach disc. It can handle any arm speed and holds up well in a headwind. It has a very low profile and small diameter, making it perfect for players with smaller hands who want some beef on their approaches. We suspect you will realize the Culprit is responsible for your improved scores.

Plastic: 

Lucid-X  Lucid-X is a premium blend of plastics that provides a stiffer feel, increased durability, and more overstable flights.

Get Stock Update:gr

More Putt & Approach
Most Sold:  discs |  molds
Best Ratings:  discs |  molds